Антиоксиданти

Негативний вплив кисню, температури, вологості повітря на комбікорм та взаємодія різних компонентів між собою призводить до глибоких фізико-хімічних змін у продуктах, що є результатом окислювальних процесів та руйнування біологічно активних речовин. Ці явища посилюються при збагаченні готової продукції кормовими жирами, продукти розщеплення яких сприяють окисленню жиророзчинних вітамінів (А, Е, D, К), каротину, ксантофілів з утворенням вільних низькомолекулярних жирних кислот, альдегідів та кетонів.

Для стабілізації органічних сполук ліпідної природи застосовують антиоксиданти, які взаємодіють з вільними радикалами (ініціаторами реакцій окислення), запобігаючи їх утворення.

Антиоксиданти (антиокислювачі, інгібітори окиснення) – це речовини, які сповільнюють процес окиснення комбікормів і тим самим збільшують термін їхньої придатності. За функціональною дією вони повинні безпосередньо реагувати з молекулярним киснем, не допускаючи його до взаємодії з продуктом, обривати (призупиняти) радикально-ланцюговий процес окиснення, розщеплювати утворені при цьому в сполуках пероксидні зв’язки.

Використання антиоксидантів при виробництві кормів переслідує дві мети:

  1. Стабілізація біологічно активних речовин в комбікормах, преміксах, а також в сировині, що поставляється для комбікормової промисловості (трав’яна мука, рибне борошно, кормовий тваринний жир, препарати вітамінів та інші корми, багаті на жири );
  2. Інгібування окислення ненасичених сполук в організмі тварин шляхом згодовування антиокислювачів в раціонах.

В обох випадках застосування антиоксидантів є високоефективним.

На даний час відомо близько 1030 синтетичних стабілізаторів, які знайшли своє широке використання і в комбікормовій промисловості. Разом з тим слід зазначити, що корми рослинного і тваринного походження містять природні антиоксиданти – такі, як токофероли, лецитини, оксіфлавони, нордігідрогваяретова кислота, госіпол, сезамол, похідні галової кислоти та інші, які оберігають ліпіди від окислення. Для посилення дії синтетичних антиокислювачів використовують синергісти (аскорбінова, лимонна, винна, фосфорна кислоти, а також вільні амінокислоти).