Адсорбенти токсинів

Однією з актуальних проблем сьогодення є забрудненість зернових і зернобобових культур пліснявими грибками, що впливає на зниження якості корму, здоров’я і продуктивність сільськогосподарських тварин і птиці. Продуктом життєдіяльності грибків є мікотоксини, які негативно впливають на зниження кількості поїдання корму тваринами. А також є вкрай небезпечними для здоров’я тварин і птиці, оскільки мають мутагенну, тератогенну, імуносупресивну дію на організм.

Тварини та птиця, які споживають корм з вмістом ураженого зерна, підпадають під ризики зниження продуктивності, ураження внутрішніх органів (печінка, нирки, органи репродуктивної системи), появі виразкового стоматиту, епідермальних некрозів та ін.

Вирішенням цієї проблеми є використання адсорбентів токсинів, які здатні інактивувати токсини, пов’язуючи їх і виводячи з організму природними способами.

Мікотоксини являють собою продукти життєдіяльності мікроскопічних цвілевих грибів. Для всіх мікотоксинів характерна одна загальна властивість – здатність руйнувати живі клітини. Мікотоксини є природними забруднювачами зерна злакових, бобових, насіння соняшнику, всіх овочів та фруктів. Вони можуть утворюватися в процесі зберігання кормів. Харчові складники, що мають натуральне походження, піддаються зараженню грибами на різних етапах, починаючи від неправильного польового вирощування і закінчуючи запліснявінням на етапі зберігання. Мікотоксини, що виробляються цими грибами, інактивуються в організмі тварини системою метаболізму ксенобіотиків.

Природна система захисту від чужорідних речовин не володіє вузькою специфічністю і інактивує в організмі багато чужорідних речовин з різною швидкістю. На першому етапі речовина піддається окисленню з приєднанням гідроксильної групи. Чужорідна речовина стає водорозчинною, токсичність вихідної речовини знижується і утворений метаболіт виділяється через нирки. А може вступати в другу стадію перетворень – реакцію кон’югації, в результаті якої речовина втрачає токсичність і виділяється з сечею.

Ендогенна детоксикація різних мікотоксинів протікає з різною швидкістю і відрізняється у тварин різних видів для одного й того ж токсину. Але, про подібну інактивацію можна говорити тільки в тому випадку, якщо вміст токсинів в кормі не перевищує гранично допустимі значення, що можливо проконтролювати лише в лабораторних умовах. Крім того, навіть після знищення цвілевих грибів мікотоксини залишаються в кормах завдяки своїй стабільності та стійкості до термообробки. Методи екструзії і грануляції кормів також не є ефективними.

Найбільш використовуваним методом захисту тварин від мікотоксикозів є застосування змішаних з кормом адсорбентів мікотоксинів. В природі представлена величезна кількість різних мікотоксинів, але вони характеризуються абсолютно різною хімічною структурою. Тому ефективність сорбенту визначається його здатністю зв’язувати більшу кількість токсинів з різними молекулярними масами, хімічною будовою та полярністю.